Program

Arrangøren tar forbehold om programendringer.

Onsdag 19. september

09:00 - 10:00 Registrering / Kaffe / Utstillingsvandring
Møt kjente og nye kollegaer i bransjen
10:00 - 10:20 Åpning!
Person du ikke var forberedt på vil sette stemningen for dagen
10:20 - 10:30 Ord for dagen
Hva årets konferanse skal gjøre med deg. Generalsekretær Roar Hansen, NFFA
10:30 - 11:10 Siste nytt fra direktoratene
Her får du oppdateringer rett fra kilden, og anledning til å følge opp med spørsmål.
11:10 - 11:30 Bransjens værmelding. Langtidsvarsel 2020 
Hvordan ser framtiden ut for oss? Utfordringer, omstillingsbehov, kompetansekrav, konkurransesituasjonen, omdømme, rekruttering...... Hva bør vi forberede oss på?
Adm.dir. Max Trandem, Stena Recycling AS.
11:30 - 11:45 Fritt ord med forsøk på avklaringer
Spørsmål og kommentarer fra salen også via SMS
11:45 - 13:15 Lunsj og utstillingsvandring
Treff gamle kjente, skap nye forbindelser og få faglig tilførsel, tips og idéer av utstillerne!
13:15 - 13:35 Tilsynsaksjoner sett med bransjens briller
Refleksjoner rundt både hvordan myndighetstilsyn blir gjennomført, avvikssystemet som sådan samt kanskje noen synspunkter du ikke vil like å høre. Ann Christin Skjelvand, kvalitetssjef i ROAF.
13:35 - 13:55 Har farlig avfallsaktørene i Norge like rammebetingelser og konkurransevilkår?
NFFA har gjort en gjennomgang av utvalgte tillatelser på landsbasis. Enkelte av funnene vil kanskje overraske noen og enhver. Jurist i NFFA, Einar Bratteng.
13:55 - 14:15 Farlig avfallsbransjens bidrag til en renere verden – Det er vi som er samfunnets strandryddere!
Strandryddeaksjoner og plastproblematikk har fått enormt mediefokus, mens avfallsdiskusjoner i det offentlige rom har brakt allmenhetens forståelse til et høyere nivå av forvirring. Hvor ble det av oss som mottar det som kastes, ryddes og som ingen vil ha? Leder i NFFA, Roar Hansen.
14:15 - 14:35 Hva skjer (må skje) innen farlig avfallsområdet for å underbygge utviklingen mot økt materialgjenvinning?
Konferansier Tone Bekkestad intervjuer mennesker med meningers mot og som har idèer om hvordan farlig avfall kan omskapes til positiv faktor i det sirkulære samfunnet. Intervjuobjekter: Oktay Dordipur (Renas) og Olaf Brastad (Bellona). 
14:35 - 14:50 Fritt ord med forsøk på avklaringer
Spørsmål og kommentarer fra salen via SMS eller for åpen mikrofon.
14:50 - 15:30 Kaffe- og kakepause / utstillingsvandring
Treff gamle kjente, skap nye forbindelser og få faglig tilførsel, tips og idéer av utstillerne!
15:30 - 16:30 Annerledesforedraget 2018
Vil årets foredragsholder overgå Kåre Willoch, Ingvard Wilhelmsen, Herodes Falsk, kronprinsesse Mette-Marit eller andre spesielt inviterte notabiliteter gjennom årene? Årets innlegg er ved Henrik Thodesen, skuespiller, programleder og komiker.
16:30 - 17:00 Mingling, relasjonsbygging og kåring av Årets utstiller!
Treff gamle kjente, skap nye forbindelser og få faglig tilførsel, tips og idéer av utstillerne!
19:00 - Middag og sosialt samvær!
   
Torsdag 20. september
09:00 - 09:30 Ute av øye - ute av sinn
Avfallshistorien på 30 minutter. Vi trekker de lange linjene: Fra «nattmannen» til vår tids fagfolk med ansvar for en renere verden, for at miljøgifter tas ut av kretsløpet, for at økonomien blir sirkulær og avfall minimeres. Det er mye å lære av å se tilbake på avfallsfagets utvikling! Inge Torstenson, tidligere Akershus fylkesmuseum.
09:30 - 10:00 Det farlige avfallets psykologi - Hvorfor blir alt så farlig når det kommer innenfor «avfallsporten»?
Folk omgås farlig avfall hele døgnet. Vi maler husene våre med det og smører det i armhulene om morgenen. Krisepsykiater Lars Weisæth forklarer hvorfor farlig avfall oppfattes som livsfarlig når vi som profesjonelle skal håndtere det..  
10:00 - 10:20 Fremtidens avfall!
Nye farlige stoffer - hva er det neste vi skal sortere ut?
EUs liste over farlige stoffer øker år for år. Mange av dem vet vi lite om, også når de kommer inn i farlig avfallskjeden og skal håndteres av mottaks- og behandlingsanlegg. Kan vi i det hele tatt forberede oss?
Siv.ing. Ida Nilsson og siv.ing. Steinar Amlo, Norconsult.
10:20 - 10:40 Risikovurderingen av problemfraksjoner og problemområder!
Risiko er moment vi aldri kommer unna i arbeidshverdagen vår, og noen avfallsfraksjoner gir oss større utfordringer enn andre. Hvordan minimaliserer vi risikoelementet, og skaper en tryggest mulig arbeidssituasjon? Maj-Lis Larsen Espeland, XPRO AS.
10:40 - 11:10 Kaffe- og kakepause / utstillingsvandring
Treff gamle kjente, skap nye forbindelser og få faglig tilførsel, tips og idéer av utstillerne!
11:10 - 11:40 Ukjent farlig avfall - hvordan håndterer vi dette?
Klassisk eksempel er Cola-flaske med innhold som i alle fall ikke er mineralvann. Eller blikkboks med polsk etikett og usynlig innhold. Hva må gjøres? Tre erfarne fagfolk i bransjen blir intervjuet på scenen og diskuterer problemstillingen.
11:40 - 12:00 De fluorholdige gassene i det farlige avfallet
En fersk utredning 2017/2018 viser nye interessante funn og konstaterer store lekkasjer. Hvilke tiltak kan gjøres? Stig Rath, fagdirektør VKE - Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi.
12:00 - 12:20 Not in my backyard
Velger kommunene bort avfallsanlegg i sine kommuneplaner – mens de løper mann av huse for å drive strandrydding av avfall som ikke er håndtert rett? 7 millioner mennesker dør stille og rolig av luftforurensing i året, mens bilder av et par døde delfiner går verden rundt.  Kritisk syn på dagens miljøfokus – er vi blitt nærsynte? Administrerende direktør i KS Bedrift, Øivind Brevik (med lang erfaring også fra avfallsbransjen).
12:20 - 12:30 Takk for i år! Velkommen til FA-2019!
Hvor skal vi møtes om 12 måneder?

 

Spørsmål om konferansen rettes til: post@nffa.no eller Atlantic MICE på telefon 71 26 88 90
Powered by Netovo AS