Velkommen til årets Farlig avfallskonferanse!

 

Årets konferanse er lagt til Gardermoen, nærmere bestemt Thon Hotel Oslo Airport i dagene onsdag 19. og torsdag 20. september.

Programkomiteens ambisjon er at konferansen skal belyse bransjeforhold av spesiell praktisk verdi for deltakerne. Derved skal Farlig avfallskonferansen også i år bidra til både profesjonalitet og personlig utvikling for konferansedeltakerne. For deres arbeidsgivere betyr det økt konkurransekraft gjennom motiverte og kompetente medarbeidere.

Som arrangør er vårt mål at Farlig avfallskonferansen 2018 blir den beste noensinne! Vi forventer at deltakerantallet vil komme opp mot 400! 

Konferansens målgrupper er ansatte som representerer bl.a. følgende grupper:
Næringsvirksomheter som genererer farlig avfall, mottak- og mellomlagringsanlegg, behandlings- og forbrenningsanlegg, transportører av farlig avfall, gjenvinningsanlegg, rådgivere, myndigheter, eksportører, importører,utstyrsleverandører, nyetablerte og erfarne bransjefolk.

Programarbeidet pågår og program vil offentliggjøres primo mai. For å sikre oss de mest aktuelle temaene og de beste foredragsholderne vil endringer kunne skje også deretter.

Påmeldingen er åpnet (se menylinje øverst)  Påmeldinger før 1. juli skjer til rabattert pris!

HOVEDSPONSOR
Spørsmål om konferansen rettes til: post@nffa.no eller Atlantic MICE på telefon 71 26 88 90
Powered by WebSite AS